REGULAMIN


Właścicielem sklepu internetowego www.manukamedical.pl jest :

Manuka Medical Chrysteczko Bartosz
Ul.Główna 60
47-460 Rudyszwałd

Nr. konta bankowego: Bank PEKAO S.A. 73195000012006004253450001

tel.kom. 532557789
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sklep Manuka Medical Chrysteczko Bartosz jest wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój pod numerem 21408/2011.

NIP 633-210-93-22
REGON 242347319


1. Klient Sklepu internetowego może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Sklep internetowy www.manukamedical.pl przyjmuje zamówienia przez 24h na dobę przez cały rok.

2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, posiadanie przeglądarki internetowej, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Aby zamówienie zostało zrealizowane, konieczne jest wypełnienie wymaganych pól w formularzu zamówienia wraz z podaniem prawidłowego adresu e-mail.

3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu internetowego www.manukamedical.pl obowiązują jedynie przy składaniu zamówień. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie stacjonarnym obowiązują ceny towarów uwidocznione w sklepie. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia, i złożenia przez Klienta zamówienia, i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.


PRODUKTY

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych u niego produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania ulotek.5. Wszystkie ceny produktów oferowanych w sklepie internetowym www.manukamedical.pl, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).6. Ilość produktów promocyjnych jest ściśle określona.


WARUNKI DOSTAWY

7. Przesyłki dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej POCZTEX, DPD, FEDEX lub INPOST. Jeżeli suma zamówienia przekracza 150zł - wysyłka jest realizowana na koszt naszego sklepu (płatne z góry). 

8. Opłaty za wysyłkę zagraniczną  są ustalane indywidualnie z klientem. Przesyłki zagraniczne są wysyłane tylko z przedpłatą na konto.

9. Czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania) to 1-2 dni roboczych. 

10. Czas dostawy zamówień krajowych uzależniony jest od wybranego przez Państwa dostawcy. W przypadku firmy kurierskiej POCZTEX jest to 48h od momentu wysyłki zamówienia. W przypadku firmy kurierskiej DPD oraz INPOST jest to 24h od momentu wysyłki zamówienia.
11. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu.

12. W razie zmiany terminu realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

13. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

 

PŁATNOŚCI

14. Przelew bankowy

Dane do przelewu: 
Numer rachunku: Bank PEKAO S.A. 73195000012006004253450001
Nazwa: Manuka Medical Chrysteczko Bartosz
Adres: ul. Główna 60 47-460 Rudyszwałd
W tytule płatności należy podać numer zamówienia.

15. Pobranie
Do każdej z opcji z punktu 7 warunków sprzedaży doliczamy 5zł brutto. Klient dokonuje zapłaty kurierowi przy odbiorze przesyłki.

16. Odbiór osobisty
Zapłaty i odbioru towaru w sklepie firmowym Manuka Medical można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00 sobota 8.00 - 12.00  pod adresem:
Ul. Główna 60 
47-460 Rudyszwałd
REKLAMACJE

17. Jeżeli przekazywana Państwu paczka lub towar w niej zawarty jest wyraźnie uszkodzona ( widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona itp.) prosimy jej nie przyjmować i wypełnić protokół szkody w obecności kuriera! W takim przypadku paczka zostanie od razu zwrócona do naszego sklepu i szybciej będziemy mogli przystąpić do procesu wyjaśnienia sprawy oraz przekazania Państwu ponownie zamówionych produktów. Sklep internetowy jest zobowiązany do dostarczenia Państwu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep internetowy ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na wskazany wyżej adres. Istnieje też możliwość wysłania skanu protokołu reklamacyjnego e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację - jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Sklep internetowy rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji Sklep internetowy zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie  z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

18. Zgodnie z Art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia i przekazać je np. Pocztą elektoniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Na nasz adres: Sklep Firmowy Manuka Medical Bartosz Chrysteczko ul Główna 60 47-460 Rudyszwałd .Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Zobowiązujemy się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient powinien zwrócić nieotwarty produkt, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

19. Klienci naszego sklepu mają zagwarantowaną pełną ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami) oraz wykorzystanie tych danych wyłącznie w celach informacyjnych i do realizacji zamówień.

Administrator danych
 
Podmiotem ustalającym cele oraz decydującym o sposobach przetwarzania Państwa danych jest: 
 
Manuka Medical Bartosz Chrysteczko ul.Główna 60 47-40 Rudyszwałd NIP 633 210 93 22
 
 
Cele przetwarzania danych
 
W ramach określonych przez przepisy prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany utrzymywanej z Państwem umowy, bądź współpracy handlowej. 
Gromadzone przez Nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:
 
 • umożliwienia Państwu korzystania z funkcji, realizacji zakupów, kontaktu oraz co najważniejsze realizacji postanowień umowy regulującej zasady Naszej współpracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
 •  do komunikacji z Państwem w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa odrębnej zgody;
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach,  tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  f – prawnie usprawiedliwiony interes.
 
Odbiorcy danych
 
W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy Państwa dane osobowe sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług, dane są też udostępniane Partnerom w ramach Państwa struktury bądź bezpośrednio osobie polecającej. Podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności. 
Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Państwa usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu – należą do nich firmy kurierskie czy pocztowe, banki oraz instytucje płatnicze.
 
Okres przechowywania danych
 
Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez  czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. 
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, realizacji zamówienia oraz wypełnienia przez Nas obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres obowiązywania współpracy handlowej oraz po jej upływie przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania.
 
Przysługujące Państwu uprawnienia
 
Wobec przepisów RODO przysługuje Państwu prawo:
 
 • wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
 • sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przeniesienia danych;
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na 
 • zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
 • wniesienia skargi do właściwego dla Państwa organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych.
Kontakt w przedmiocie przetwarzania
 
Przysługuje Państwu prawo do odmowy i braku zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Wnioski indywidualne dotyczące realizacji Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy 
 
od dnia 25 maja 2018 roku kierować:
 
 • pisemnie na adres: Manuka Medical Bartosz Chrysteczko ul. Główna 60, 47-460 Rudyszwałd
 • mailowo na adres: info@manukamedical.pl
 • telefonicznie pod numerem: +48 532557789 
 
Pragniemy zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych.
 


POMOC

20. Jeśli w trakcie składania zamówienia w naszym sklepie www.manukamedical.pl pojawią się jakiekolwiek pytania i wątpliwości chętnie pomożemy Ci w ich rozwiązaniu. W tym celu możesz się z nami skontaktować:

tel.kom. 532557789
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu.

22 .W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z późniejszymi zmianami, przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Załączniki: