niedziela, 15 październik 2017 00:00

Najnowsze badania w Nowej Zelandii i naukowy program MPI

Najnowsze badania przeprowadzone przez Analytica Laboratories w Nowej Zelandii na składniki chemiczne nektaru z kwiatów Manuka i uzyskany miód zidentyfikowały ponad 15 000 różnych związków i pierwiastków śladowych w miodzie manuka. Niektóre z tych związków są albo unikalne dla miodu manuka, albo nie występują w żadnym stopniu w innych miodach.

Te unikalne związki można wykorzystać do rozróżnienia frakcji manuka w próbce miodu. Jednak stężenie tego związku w miodzie może się znacznie różnić w zależności od podgatunku drzewka manuka, położenia geograficznego i różnych czynników sezonowych, co utrudnia ustalenie dokładnego kwiatowego źródła miodu.

W latach 2014-2016 MPI (Ministerstwo Rolnictwa) przeprowadziło program naukowy mający znaleźć prawdziwe, nie podatne na zmianę pod wpływem czasu atrybuty, odróżniające nowozelandzki miód manuka od innych miodów.  Przez trzy lata systematycznej pracy zbadano ponad 800 próbek miodu reprezentujących ponad 20 rodzajów z 16 krajów całego Świata. Badania pozwoliły odnaleźć zależność między atrybutami samej rośliny manuka oraz tymi, które przedostają się wraz nektarem do miodu. W wyniku badań powstał test który determinuje 3 lata pracy naukowej powinien uregulować przemysł manuka oraz uwierzytelnić produkty z rośliny manuka. 

Badania MPI wykazały, że do oddzielenia miodu manuka od innych rodzajów miodu wymagane jest połączenie 5 atrybutów (4 chemicznych oraz 1 marker DNA z pyłku manuka). Testy te zostaną wykorzystane do zaklasyfikowania miodu jako miodu jednokwiatowego (monofloral manuka honey) lub miodu wielokwiatowego manuka (multifloral manuka honey) w celu określenia manuka z innych odmian miodu.

Test na jednokwiatowy miód manuka wymaga wszystkich 5 atrybutów. Jeśli miód nie spełni jednego lub więcej atrybutów, nie jest to jednokwiatowy miód manuka - ale może nadal przejść test na wielokwiatowy miód manuka.

Test Chemiczny

kwas 3-fenylomlekowy na poziomie większym niż lub równym 400 mg / kg

2'-metoksyacetofenon na poziomie większym lub równym 1 mg / kg

Kwas 2-metoksybenzoesowy na poziomie większym niż lub równym 1 mg / kg

Kwas 4-hydroksyfenylomlekowy na poziomie większym lub równym 1 mg / kg

DNA z pyłku manuka (wymagany poziom DNA jest mniejszy niż Cq 36, czyli około 3 fg / μL)

Test na jednokwiatowy miód manuka wymaga wszystkich 5 atrybutów. Jeśli miód nie spełni jednego lub więcej atrybutów, nie jest to jednokwiatowy miód manuka

Test Chemiczny

kwas 3-fenylomlekowy na poziomie większym lub równym 20 mg / kg ale mniejszym niż 400 mg / kg

2'-metoksyacetofenon na poziomie większym lub równym 1 mg / kg

Kwas 2-metoksybenzoesowy na poziomie większym niż lub równym 1 mg / kg

Kwas 4-hydroksyfenylomlekowy na poziomie większym lub równym 1 mg / kg

DNA z pyłku manuka (wymagany poziom DNA jest mniejszy niż Cq 36, czyli około 3 fg / μL)

Objaśnienia:

mg / kg Miligramy na kilogram

qPCR Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy - rodzaj testu DNA.

Cq Cykle kwantyfikacji - jednostka naukowa używana do reprezentowania wyniku testu z testu qPCR.

fg / μL Femtogram na mikrolitr -  jednostka miary  związana z testem DNA

 

To, co proponuje MPI, to dobry system testowania fundamentów, ale nie zapewnia on kompleksowego systemu oceny, który umożliwiałby dalszą kategoryzację miodu. Daje to tylko producentowi miodu dwie szerokie kategorie do wykorzystania przy oznaczaniu miodu:
- Jest to albo manuka jednokwiatowa (monofloral manuka honey) lub manuka wielokwiatowa(multifloral manuka honey).
Proponowany przez MPI system testowania nie dzieli ani nie kategoryzuje miodu na tyle, by umożliwić konsumentowi świadomą decyzję o zakupie w odniesieniu do dokładnych składników nektaru i właściwości miodu.

Producenci są zobligowani do wdrożenia testu stworzonego przez MPI do badań jeśli wejdzie on w życie.